Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Ogłoszenia
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 9 listopada br. (poniedziałek) uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Szczegółowe informacje rodzicom uczniów klas I-III przekażą wychowawcy poszczególny klas.
Jednocześnie informujemy, że nauczanie zdalne dla wszystkich klas szkoły podstawowej (I-VIII) będzie realizowane do 29 listopada br.


KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 17 zatwierdziła składkę roczną na Radę Rodziców (rok szkolny 2020/2021) w wysokości:
- 40 zł na pierwszo dziecko
- 20 zł na drugie dziecko
- 0 zł na trzecie i każde kolejne dziecko. 
 
/Uchwała Nr 3/2020/2021 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z dn. 30.09.2020 r./ 
 
Numer konta RR: 40 1240 1792 1111 0010 0381 4010
 
Zakładka Rady Rodziców znajduje się →TUTAJ.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY z dnia 26.10.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 26.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 znajduje się →TUTAJ.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 23.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z decyzją premiera M. Morawieckiego od dnia 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r. w klasach 4 – 8 nauka odbywać się będzie zdalnie. Zajęcia lekcyjne wg. dotychczasowego planu w poszczególnych klasach będą trwały po 30 min. (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 04.09.20 r.). Praca zdalna tak jak poprzednio na Office 365 – Teams.

Oddział przedszkolny i klasy I-III uczą się w trybie stacjonarnym. 

O wszelkich zmianach i decyzjach będę informować na bieżąco na stronie www szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Mirosława Leśniak

RZESZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI - głosowanie od 23.10 do 02.11.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami integracyjnymi w Rzeszowie informuje, że zakwalifikowaliśmy się do głosowania do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w II kategorii projektów pod numerem 46 - nazwa zadania:

 

"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (Oś. Grota Roweckiego)”.

 

Uprzejmie prosimy o oddanie głosu na wyżej wymienione zadanie.
Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej
rbo.erzeszow.pl;
2. papierowej: za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Miasta Rzeszowa bez względu na fakt czy są zameldowani na pobyt stały czy jest to meldunek czasowy.

 

Karta do głosowania przygotowana jako wzór do głosowania na projekt nr 46 można pobraćTUTAJ.

W głosowaniu przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania podczas logowania trzeba będzie podać nr PESEL i nr telefonu, na który przyjdzie kod weryfikacyjny. Dopiero wtedy będzie można oddać głos na dany projekt.

 

Zakładka do głosowania „GŁOSOWANIE” będzie aktywna w dniach od 23 października do 2 listopada 2020r. 

Link do strony głosowaniahttps://rbo.erzeszow.pl/voting/absence

 

Link do instrukcji video →TUTAJ

Również głosowanie w formie papierowej odbywa się w dniach: od 23 października do 2 listopada 2020r.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania, a także terminy, w których będą czynne znajduje się →TUTAJ.

 

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

 

Uprzejmie dziękujemy Państwu za oddanie głosu na zadanie nr 46 w II kategorii pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (Oś. Grota Roweckiego)".

                                                                                         Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły

     mgr Mirosława Leśniak

      TDTS logo      promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2  logo SKO             
tekst_efs1