Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Deklaracja Dostępności
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bip.erzeszow.pl/pl/154-szkola-podstawowa-nr-17-z-oddzialami-integracyjnymi.html zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bip.erzeszow.pl/pl/154-szkola-podstawowa-nr-17-z-oddzialami-integracyjnymi.html Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-02 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono: 2019-12-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają
z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

 • strony głównej ePUAP
 • eUrząd
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Deklaracja Dostępności
 • Kontakt
 • BIP do 2019-12-31

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami integracyjnymi w Rzeszowie do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Panem Henrykiem Wolickim pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd MiastaRzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
 3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Przenośny powiększalnik - ułatwiający osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się
z dokumentami w powiększeniu, urządzenie umożliwia odczytanie tekstu w dowolnym powiększeniu lub
z kontrastem czarno –białym - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)

Urządzenie lektorskie - umożliwiające osobie niewidomej odsłuchanie tekstu z dokumentu utworzonego na komputerze. Urządzenie przenośne nie wymaga połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)

Pętla indukcyjna - przeznaczona dla osób słabosłyszących. Urządzenie posiada mikrofon i matę odbijającą wzmocniony dźwięk, dla osób z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu -

„T” umożliwia lepszą słyszalność - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7

Usługa tłumacza migowego on – line.

Sposób działania urządzenia - usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on – line do tłumaczy języka migowego, którzy za pomocą wideotelefonu tłumaczą rozmowę między klientem a pracownikiem urzędu. Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: przy ul. Okrzei 1 (pok. 1) oraz przy Plac Ofiar Getta 7 (pok. 6).

System Komunikacji Migowej SyKoMi.

Urządzenie zainstalowane zostało w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1 (pok. 6).

Urządzenie umożliwia komunikowania się osoby głuchoniemej z urzędnikiem za pomocą oprogramowania i kamery rozpoznającej ruch, co w konsekwencji całkowicie eliminuje konieczność korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. System jest przygotowany do obsługi spraw związanych w wymianą dowodu osobistego.

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów ;
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faxem: 17 875 41 59
 • osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Dostępność architektoniczna

Zestawienie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Komórki funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych /podjazdy, windy, miejsca parkingowe/ Siedziba Uwagi
Szkoła Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Bulwarowej 3 {jedno miejsce} oraz wzdłuż drogi wewnętrznej {3 miejsca}). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. Hol i korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Sekretariat, gabinet dyrektora i księgowość Dostępność: znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Szkoły. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Gabinet wicedyrektora i specjalista Dostępność: znajduje się na piętrze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Szkoły dzięki zainstalowanej windzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym.
Blok dydaktyczny Dostępność: sale lekcyjne znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku, co pozwala uczniom niepełnosprawnym na przemieszczanie się z parteru na piętro dzięki zainstalowanej windzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru na piętro i na odwrót. Otwory drzwiowe- wejścia do sal lekcyjnych poszerzone z możliwością wjazdu na wózkach inwalidzkich. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Blok świetlicowy ze stołówką Dostępność: świetlica i stołówka szkolna znajdują się na podwyższonym parterze budynku. Zainstalowana platforma pionowa wewnętrzna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Blok sportowy Dostępność: sala gimnastyczna wraz z zapleczem znajduje się na parterze budynku, co pozwala uczniom niepełnosprawnym na korzystanie z tej części szkoły. Otwory drzwiowe- wejścia do sali gimnastycznej poszerzone z możliwością wjazdu na wózkach inwalidzkich.

      TDTS logo      promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2  logo SKO             
tekst_efs1