Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Aktualności
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
IMAGE

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020 r....

 

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępna jest...

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie, informujemy, że rozpoczęły się zapisy...

 

Aktualności

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ SK PCK „BĄDŹMY RAZEM - POMAGAJMY”

scan332a m.12 czerwca 2020r. zakończyliśmy naszą Akcję Charytatywną Siedemnastki „BĄDŹMY RAZEM – POMAGAJMY”. Przekazując swoją pomoc staraliśmy się pomóc osobom będącym w potrzebie - w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie, czasie pandemii.

Dziękujemy serdecznie za udział w akcji, szczególnie uczniom i rodzicom z klas: 6e, 7c, 8b i 8c (foto.1, →foto.2, →foto.3, →foto.4).

DZIĘKUJEMY WAM ZA OKAZANE SERCE!!!

Pamiętajmy bowiem, że: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” – Święty Jan Paweł II.

Koordynatorem akcji była p. Katarzyna Kawalec – opiekun SK PCK.

Podziękowanie za przeprowadzoną akcjęTUTAJ.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

550562e8 6f86 4e70 aab1 2848ae08d4fbEgzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego terminie dodatkowym.‎

Uczniowie zostaną zapoznani ze szczegółowymi zasadami w trakcie godziny wychowawczej.

WYTYCZNE GIS, MEN:

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

1.9. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających {…}.

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie - (zakładka: egzamin ósmoklasisty) →TUTAJ
  • Materiały pomocnicze są dostępne →TUTAJ

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8. SP 17 W RZESZOWIETUTAJ

NOWA OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROZDROWOTNA W NASZEJ SZKOLE

akcja

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w programie marki Always i Polskiego Czerwonego Krzyża #AkcjaDonacja, który będziemy kontynuowali również w roku szkolnym 2020 / 2021.

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest pani Katarzyna Kawalec – opiekun SK PCK.

TEGOROCZNY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Podhalańczycy2020 rok przynosi zmiany w naszym codziennym życiu jak i w życiu społeczności szkolnej, zatem tegoroczna uroczystość Dnia Patrona Szkoły miała inną odsłonę.

Aby upamiętnić ten szczególny Dzień i podtrzymać tradycję naszej placówki, przygotowaliśmy krótką prezentację na temat Patrona - 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

(Zapraszamy do jej obejrzenia →TUTAJ. Prezentację przygotowały: p. Iwona Czerwień - Mielnik i p. Marta Pomes).

W 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie świętowała jubileusz 50-lecia swojej działalności oraz uroczystość nadania szkole imienia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Czas szybko biegnie, więc to już 6 lat szczycimy się naszym Patronem.

     Historia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, z racji emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania, jest nam szczególnie bliska, wyrosła z chęci bycia cząstką określonej wspólnoty.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich to patron ściśle związany z historią naszego miasta i regionu. Nie ulega wątpliwości, że imię Brygady spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a czyny żołnierzy oraz ich patriotyzm są wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Pozwala to oprzeć działania wychowawcze na realnych i historycznie usankcjonowanych wartościach, które trwale wpisują się w tradycję naszej Szkoły.

(Tekst: p. Marta Pomes)


 

Z okazji tegorocznego Dnia Patrona Szkoły - 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

został także zorganizowany dla uczniów klas 4-8 szkolny konkurs literacki pt.

Kartka z pamiętnika – jeden dzień z życia żołnierza 21 BSP

Nagrody otrzymali:

  1. Natalia Przybylska, kl.8c (tekst →TUTAJ)
  2. Michalina Kruczek, kl.8c (tekst  →TUTAJ)
  3. Maksymilian Rudnicki, kl.8b (tekst →TUTAJ)
  4. Adam Dec, kl. 8b (tekst →TUTAJ)

Opiekunem uczniów była p. Małgorzata Wisz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs zorganizowały panie: Marta Pomes i Joanna Bazan-Witwicka

REGULAMIN KONKURSU można pobrać →TUTAJ. 

 

 

promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2tekst_efs1