Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - REGULAMINY, PRZETARGI
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMINY, PRZETARGI

Regulamin wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń

Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Zarządzenie nr ADM.021.1.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w sprawie  wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie znajduje się →TUTAJ

 

Regulamin wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie (zał. nr 1)  znajduje się →TUTAJ

 

Wzór umowy (zał. nr 2)  znajduje się →TUTAJ

 

Wykaz stawek (zał. nr 3)  znajduje się →TUTAJ

 

Wniosek o wynajem/użyczenie (zał. nr 4)  znajduje się →TUTAJ 

PRZETARGI (Archiwum) 

31.12.2020r. -  Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w 2021 r. części: wyroby garmażeryjne ADM.271.41.2020 →TUTAJ

11.01.2021r. Informacja z otwarcia ofert ADM.271.41.2020 →TUTAJ

15.01.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM.271.41.2020 →TUTAJ


29.12.2020r.Zapytanie ofertowe: „Planowany zakup tuszy i tonerów w 2021 roku do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami  Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części)” ADM.271.40.2020 →TUTAJ

14.01.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM.271.40.2020 →TUTAJ


22.12.2020r. Zapytanie ofertowe na „Planowany zakup środków czystości w 2021 roku do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części)” ADM.271.39.2020 TUTAJ

05.01.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM.271.39.2020 →TUTAJ


17.11.2020r. Zamówienie publiczne: Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w 2021 r. →TUTAJ


03.03.2020r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na „Sprzedaż i dostawę sprzętu sportowego oraz pucharów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3” - ADM.271.5.2020 TUTAJ

21.02.2020r. - „Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego oraz pucharów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3” - ADM.271.5.2020 TUTAJ


04.02.2020r. Zapytanie ofertowe - "Sprzedaż i dostawa wraz z podłączeniem obieraczki do ziemniaków z osadnikiem do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3” - ADM.271.3.2020 →TUTAJ

 Zapytanie ofertowe i wszystkie załączniki są także do pobrania →TUTAJ

13.02.2020r. Rozstrzygnięcie! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Sprzedaż i dostawę wraz z podłączeniem obieraczki do ziemniaków z osadnikiem do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3” - ADM.271.3.2020 →TUTAJ


23.01.2020r. Planowany zakup tuszy i tonerów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części) -  ADM.271.2.2020 →TUTAJ. 

31.01.2020r. Informacja z otwarcia ofert ADM.271.2.2020 →TUTAJ.

05.02.2020r. Rozstrzygnięcie! Planowany zakup tuszy i tonerów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bulwarowa 3 (2 części)  - ADM.271.2.2020 →TUTAJ.


22.01.2020r. Planowany zakup środków czystości w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części) -  ADM.271.1.2020 →TUTAJ.

23.01.2020r. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - ADM.271.1.2020 →TUTAJ.

24.01.2020r. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - ADM.271.1.2020TUTAJ.

27.01.2020 r. Załącznik nr 2 OPZ dla cz. I i cz. II - po modyfikacji →TUTAJ.

31.01.2020r. Informacja z otwarcia ofert ADM.271.1.2020 →TUTAJ.

11.02.2020r. Rozstrzygnięcie! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ADM.271.1.2020 →TUTAJ.


17.12.2019r. Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie I -  Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (7 zadań) - ADM.271.29.2019 →TUTAJ


06.12.2019r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (7 zadań) -  ADM.271.29.2019 →TUTAJ


27.11.2019r. Informacja z otwarcia ofert -  Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (7 zadań) - ADM.271.29.2019 →TUTAJ


21.11.2019r.  Kupujący publikuje:  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i uproszczonej SIWZ- ADM.271.29.2019 →TUTAJ


20.11.2019r.  Kupujący publikuje:  Wyjaśnienie treści uproszczonej SIWZ →TUTAJ


19.11.2019r. Zapytanie ofertowe - Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (7 zadań) - ADM.271.29.2019 →TUTAJ


17.10.2019r. Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II - ADM.271.28.2019„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” →TUTAJ


11.10.2019r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ADM.271.28.2019„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” →TUTAJ.


03.10.2019r. - Informacja z  otwarcia ofert - ADM.271.28.2019 „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” →TUTAJ


30.09.2019r.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 3.10.2019r.„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - znak sprawy ADM.271.28.2019

Zmiana zapytania ofertowego, Zmiana SOPZ dla II części - zał. nr 2b, Załącznik nr 2b poprawiony →TUTAJ


23.09.2019r. Zapytanie ofertowe: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.28.2019 →TUTAJ


21.08.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Nieplanowana sukcesywna sprzedaż i dostawa owoców i warzyw do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.25.2019 →TUTAJ


20.08.2019r. Informacja z otwarcia ofert -Nieplanowana sukcesywna sprzedaż i dostawa owoców i warzyw do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie" - ADM.271.25.2019TUTAJ


20.08.2019r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -„Sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.24.2019 →TUTAJ


19.08.2019r. - informacja z otwarcia ofert „Sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.24.2019 → TUTAJ


08.08.2019r. Zapytanie ofertowe - „Nieplanowana sukcesywna sprzedaż i dostawa owoców i warzyw do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.25.2019 TUTAJ


07.08.2019r.  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.08.2019r.

„Sukcesywna sprzedaż i dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.24.2019     

Zmiana zapytania ofertowego, zmiana uproszczonej SIWZ, załącznik nr 1a Formularz asortymentowy - poprawiony →TUTAJ


31.07.2019r. Zapytanie ofertowe - „Sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.24.2019TUTAJ


21.02.2019r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Szkolenie rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.4.2019 →TUTAJ

11.02.2019r. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGOSzkolenie rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.4.2019 →TUTAJ.

08.02.2019r.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - „Szkolenie rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” - ADM.271.4.2019 →TUTAJ.

04.02.2019r. Zapytanie ofertowe - „Szkolenie rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”  - ADM.271.4.2019 →TUTAJ.

Załącznik nr 1 (pdf) do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 (word) do pobrania →TUTAJ


22.01.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Planowany zakup środków czystości w 2019 roku ADM.271.2.2019 →TUTAJ

21.01.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Planowany zakup i dostawa tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2019 roku– ADM.271.1.2019 →TUTAJ

17.01.2019r. Protokół z otwarcia ofert na Planowany zakup środków czystości w 2019 roku- ADM.271.2.2019 →TUTAJ 

17.01.2019r.  Protokół z otwarcia ofert na Planowany zakup i dostawę tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2019 roku- ADM.271.1.2019 →TUTAJ

09.01.2019r. Zapytanie ofertowe na Planowany zakup środków czystości w 2019 roku-ADM.271.2.2019 →TUTAJ
Załącznik do zapytania ofertowego dla części I i II →TUTAJ

09.01.2019r. Zapytanie ofertowe na Planowany zakup i dostawę tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2019 roku- ADM.271.1.2019 →TUTAJ
Załącznik do zapytania ofertowego dla części I (tusze i tonery do drukarek wraz z bezpłatnym serwisem drukarek) i  II (tonery do kserokopiarek) →TUTAJ 

05.12.2018r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania I i II: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”ADM.271.32.2018 →TUTAJ 

04.12.2018r. - Protokół z otwarcia ofert: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”-ADM.271.32.2018 ->TUTAJ

30.11.2018r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania od I do V: „Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”- ADM.271.31.2018 ->TUTAJ

26.11.2018r. - Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”- ADM.271.32.2018  
zad.I - Owoce i warzywa
zad.II - Pozostałe (różne) produkty ogólnospożywcze oraz jaja, miód i inne
-> TUTAJ

23.11.2018r.  Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie VI oraz VII -Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.31.2018  →TUTAJ

 
19.11.2018r. Protokół z otwarcia ofert na „Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.31.2018 TUTAJ

13.11.2018r. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. ADM.271.31.2018  wraz z złącznikiem nr 1a Formularz asortymentowo cenowy - zadanie II - po modyfikacji TUTAJ

08.11.2018r. Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” ADM.271.31.2018 znajduje się →TUTAJ

13.08.2018r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Sprzedaż i dostawę wraz montażem, przeszkoleniem pracowników i serwisem gwarancyjnym elektrycznego kotła warzelnego  do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.23.2018 →TUTAJ

31.07.2018r. Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę wraz montażem, przeszkoleniem pracowników i serwisem gwarancyjnym elektrycznego kotła warzelnego  do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.23.2018 →TUTAJ

09.02.2018r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę: Planowany zakup środków czystości w 2018 roku– część II -ADM.271.1.2018 TUTAJ

08.02.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Planowany zakup środków czystości w 2018 roku– część I -ADM.271.1.2018 →TUTAJ

07.02.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Planowany zakup i dostawa tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2018 roku - część I i II -ADM.271.2.2018 →TUTAJ


23.01.2018r. Protokół z otwarcia ofertPlanowany zakup środków czystości w 2018 roku -ADM.271.1.2018 →TUTAJ


23.01.2018r. Protokół z otwarcia ofert: Planowany zakup i dostawa tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2018 roku-ADM.271.2.2018 →TUTAJ


18.01.2018r.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz ze zmianą treści załącznika do zapytania ofertowego: Planowany zakup środków czystości w 2018 roku -ADM.271.1.2018

Pliki do pobrania: Wyjaśnienie do zapytania ofertowego →TUTAJ, Załącznik →TUTAJ


15.01.2018r. Zapytanie ofertowe: Planowany zakup i dostawa tuszy, tonerów wraz z bezpłatnym serwisem drukarek w 2018 roku - ADM.271.2.2018 →TUTAJ

Załącznik do zapytania ofertowego można pobrać →TUTAJ


15.01.2018r. Zapytanie ofertowePlanowany zakup środków czystości w 2018 roku -ADM.271.1.2018 →TUTAJ

Załącznik do zapytania ofertowego można pobrać →TUTAJ


21.12.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”. ADM.271.35.2017 TUTAJ

11.12.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Warsztaty dla uczniów w ramach realizowanego zadania publicznego - Programu "Bezpieczna+" - Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"ADM.271.36.2017 →TUTAJ 
 

05.12.2017r. Protokół z otwarcia ofert na Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”. ADM.271.35.2017 →TUTAJ 
 

01.12.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyna sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych –urządzeń i oprogramowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica – dla Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. ADM.271.34.2017 →TUTAJ


29.11.2017r. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. ADM.271.35.2017  wraz z złącznikiem nr 1a Formularz asortymentowo cenowy - zadanie VII - po modyfikacji  TUTAJ
 

29.11.2017r. Zapytanie ofertowe: Warsztaty dla uczniów w ramach realizowanego zadania publicznego - Programu "Bezpieczna+" - Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" ADM.271.36.2017 →TUTAJ
 

27.11.2017r. Zapytanie ofertowe na Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. ADM.271.35.2017 →TUTAJ
 

24.11.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty„Sprzedaż i dostawa wyposażenia do gabinetu higieny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”. ADM.271.33.2017 →TUTAJ
 

21.11.2017r. Zapytanie ofertowe: na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych – urządzeń i oprogramowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica – dla Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie ADM.271.34.2017 →TUTAJ
 

15.11.2017r. Zapytanie ofertowe: Sprzedaż i dostawa wyposażenia do gabinetu higieny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie ADM.271.33.2017 →TUTAJ
 

15.11.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Sprzedaż i dostawę wyposażenia do gabinetu higieny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.31.2017 →TUTAJ
 

06.11.2017r. Zapytanie ofertowe: Sprzedaż i dostawę wyposażenia do gabinetu higieny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie →TUTAJ
 

06.11.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: na zakup i dostarczenie nagród na konkursy w ramach realizowanego zadania publicznego - Programu "Bezpieczna +" →TUTAJ
 

24.10.2017r. Zapytanie ofertoweZakup i dostarczenie nagród na konkursy w ramach realizowanego zadania publicznego - Programu "Bezpieczna +" TUTAJ
 

10.10.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWarsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania z rodzicami w ramach realizowanego zadania publicznego - Programu "Bezpieczna +" →TUTAJ.
 

22.09.2017r. Program "Bezpieczna +" - zapytanie ofertowe →TUTAJ

 
10.07.2017r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ADM.271.16.2017 na "Wymianę balustrad  na dwóch klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie" znajduje się →TUTAJ.
 

22.06.2017r. Zapytanie ofertowe: Wymiana balustrad na dwóch klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.16.2017

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się →TUTAJ.


20.06.2017r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM.271.14.2017 na "Wymianę balustrad na dwóch klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie" znajduje sięTUTAJ.
 

12.06.2017r.Zapytanie ofertowe: Wymiana balustrad na dwóch klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.14.2017

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się →TUTAJ.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ADM.271.13.2017 na "Wymianę balustrad schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie" znajduje się →TUTAJ.


29.05.2017r. - Zapytanie ofertowe: Wymiana balustrad schodowych w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.13.2017

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się →TUTAJ.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. >TUTAJ


02.01.2017r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ADM.271.38.2016

Pliki do pobraniaTUTAJ

27.12.2016r. - Informacja z otwarcia ofert na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie”- ADM.271.38.2016 

Dokument do pobrania ›TUTAJ.


Zamieszczono: 21.12.2016r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie" - ADM.27136.2016

Pliki do pobrania TUTAJ


19.12.2016r. Przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie". 
Numer ogłoszenia: 369790 - 2016; data zamieszczenia 19.12.2016r.
Pliki do pobrania ›TUTAJ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część V Mleko, produkty mleczne i jaja ›TUTAJ 
Informacja z otwarcia ofert na: Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” ›TUTAJ

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Zamawiającyzmienia termin składania i otwarcia ofertna dzień09.12.2016r.

Miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wszystkie plikiTUTAJ


28.11.2016r. Przetarg nieograniczony na „sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie” w 2017 roku.

Numer ogłoszenia: 353473 ­ 2016; data zamieszczenia: 28.11.2016r.

Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE

SIWZ

Zał. nr 1 (pdf)   Zał. nr 1 (doc)   Zał. nr 1a (xlsx) ›TUTAJ

Zał. nr 2 (pdf)   Zał. nr 2 (doc)

Zał. nr 3(pdf)  Zał. nr 3 (doc)

Zał. nr 4


24.03.2016r. Zamawiający publikuje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17" .
Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się ›TUTAJ.

11.03.2016r. Zamawiający publikuje:
Wyjaśnienie treści SIWZ. Dokumenty znajdują się TUTAJ


09.03.2016r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 17 - Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" .
Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się ›TUTAJ  

03.03.2016r. Zamawiający publikuje: zmiana ogłoszenia, zmiana SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania.

UWAGA! Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.03.2016r.

Dokumenty znajduja się ›TUTAJ.


01.03.2016r. Zamawiający publikuje: 

1.Wyjaśnienie do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ (w tym: treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami na nie), 
2.Wykaz robót budowlanych, 
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dokumenty znajdują się ›TUTAJ.


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17”. Numer ogłoszenia: 19313 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016

Dokumentacja przetargu znajduje się ›TUTAJ.


16.02.2016r.  Zamawiający publikuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami na nie oraz dokument z Urzędu Dozoru Technicznego dotyczący wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego.

Treść zapytań i odpowiedzi znajduje się ›TUTAJ.


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 17 - Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”.
Numer ogłoszenia: 12199 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016

Dokumentacja przetargu znajduje się ›TUTAJ.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowejdotyczącej Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.25.2015. Plik znajduje się ›TUTAJ.

Zamówienia 
Szkoła Podstawowa nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
ul. Bulwarowa 3
35-051 Rzeszów
fax 17 7482491
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg nieograniczony na „sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie” w 2016 roku. Numer ogłoszenia: 316634 ­ 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015.

Pliki do pobrania:
 

Zapytanie ofertowe z dn. 15 lipca 2015 r. dotyczące ceny dostawy, montażu, przeszkolenia pracowników i serwisu gwarancyjnego pieca 11- półkowego konwekcyjno-parowego wraz z podstawą stalową pod piec do tutejszej stołówki szkolnej.
Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert na część I zamówienia - Artykuły spożywcze (ADM.271.18.2014). Czytaj ›TUTAJ.

 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia - Artykuły spożywcze (ADM.271.18.2014). Czytaj ›TUTAJ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowejdotyczącej Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. Czytaj ›TUTAJ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniana "Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3" ›TUTAJ

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - nowy termin 03.12.2014 godzina 10.00. Więcej ›TUTAJ

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3.
PLIKI DO POBRANIA:
ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - link poniżej:

 
Zapytanie ofertowe oraz Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostarczenie do szkoły materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauki języka angielskiego dla uczniów klasy I jest do pobrania w zakładce Dokumenty szkolne, kategoria: Archiwum.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie (I.2014 r. - XII. 2014 r.) ADM.271.65.2013 znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne, w kategorii Archiwum.

W zakładce Dokumenty szkolne, w kategorii Archiwum, znajduje się OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W RZESZOWIE oraz SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 6 na 2014 rok.
 

 
W zakładce Dokumenty szkolne, w kategorii Archiwum znajduje się ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie (IX.2012 - I.2013).

W zakładce Dokumenty szkolne w kategorii Archiwum są do pobrania wszystkie pliki dotyczace sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla stołówki SP 17 w Rzeszowie (IX.2012 - I.2013). 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW
W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"
 

W zakładce Dokumenty szkolne jest dostępny plik zawiadamiający o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z budową szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W OKRESIE IX. 2012 - I. 2013
 

W zakładce Dokumenty szkolne w kategorii Archiwum, w podkategorii Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych do stołówki szkolnej (IX.2012 - I.2013) dostępne są pliki: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych i Formularz ofertowo - cenowy.

 


 
 BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW 
 

W zakładce Dokumenty szkolne (po lewej stronie - czwarta pozycja na liście zakładek) w kategorii: Archiwum znajduje się pełna dokumentacja dotycząca budowy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3 w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

Ponadto dokumentacja utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie znajduje się pod adresem:

 


 

HISTORIA OFERTY PRZETARGOWEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY SZKOLNE 

KATEGORIA: ARCHIWUM

 


 

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DN. 22.06.2012 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zaproszenia do złożenia oferty w związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.), unieważnia się zaproszenie z dn. 22.06.2012r. z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta. 

 


 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DN. 22.06.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania budowa placu zabaw dla dzieci  w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna Szkoła” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915)

Zakres prac powinien obejmować:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw.
  2. Wykonanie przedmiaru robót i opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
  3. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  4. Opracowanie Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  5. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
  6. Nadzór inwestorski nad wykonywanym zadaniem.

Kryterium oceny ofert będzie cena oraz wykonanie dokumentacji w terminie do 10 lipca 2012r.

Oferta powinna zawierać termin opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej.

Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2012r. w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3.

 

 TDTS logo              promocja_zdrowia      ASPE_logo.jpgtekst_efs1euro_efs2       

LP IX 2022

logo_SzBlogi.png

logo szkola bez przemocy