Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY_09.04.2021
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY_09.04.2021

Dyrekcja szkoły informuje, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole i w punkcie przedszkolnym zostaje przedłużone o kolejny tydzień tj. do 18 kwietnia.

Z zajęć na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie objęci kształceniem specjalnym.

Ponadto istnieje (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) możliwość opieki świetlicowej oraz opieki w punkcie przedszkolnym w przypadku gdy rodzice ucznia:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice, którzy chcą korzystać z opieki w świetlicy/ w punkcie przedszkolnym:
1. wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką – należy uzupełnić wniosek (do pobrania poniżej) i w poniedziałek złożyć u wychowawcy świetlicy/przedszkola,
2. wcześniej należy zgłosić wychowawcy klasy, że Państwa dziecko będzie korzystać z opieki.
Uczniowie ci będą uczestniczyć w lekcji on-line.

WNIOSEK O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W SP 17 W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 →TUTAJ

WNIOSEK O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM w Punkcie Przedszkolnym przy SP 17 w Rzeszowie →TUTAJ

 TDTS logo              promocja_zdrowia      ASPE_logo.jpgtekst_efs1euro_efs2       

LP IX 2022

logo_SzBlogi.png

logo szkola bez przemocy