Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Ogłoszenia
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

SZKOLNA ZBIÓRKA ZNICZY DLA ŁYCZAKOWA

znicz2007 300x285 m

Jak co roku nasza szkoła włącza się w akcję „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”To wspólny pomysł polskiego Radia Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie, a dziś także wielka społeczna akcja, której koordynatorem jest TVP Rzeszów. To wsparcie dla mieszkających tam Polaków, ale też wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa.

Zbieramy znicze do opisanego hasłem „Znicze” pudła w holu szkoły 

(najlepiej w kolorach białym i czerwonym).

Znicze zbieramy do 19 października (wtorek).

Z góry dziękujemyza pomoc!

Organizatorzy: p. I. Ryndak, p. G. Gryglewicz, p. A. Napiórkowska

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z ROBOTYKI DLA DZIECI Z KLAS I-VI

Zapraszamy do udziału w zajęciach z robotyki

 

Szanowni Rodzice, 

zachęcamy do zapisywanie dzieci na zajęcia z robotyki.

 

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych z klas I – VI z terenu Gminy Miasta Rzeszowa.

 

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w przestrzeni miejskiej Urban Lab Rzeszów.

 

Szczegóły są dostępne w formularzu pod adresem: https://forms.gle/3ziXuBz1ZaDCrd5F7

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć →TUTAJ.

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 uchwalono na poziomie:

- 30 zł za jedno dziecko uczęszczające do naszej szkoły

- 20 zł za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły

- 0 zł za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły

Sytuacje uniemożliwiające dokonania wpłaty proszę zgłaszać do delegata do Rady Rodziców w swojej klasie.

Wpłaty na RR prosimy dokonywać w sposób ustalony przez przedstawiciela RR w klasie, do tego przedstawiciela.

Przedstawiciel Rady Rodziców wpłaca zebraną kwotę na konto Rady Rodziców (Tytuł przelewu: RR – klasa – 2021/22) lub gotówką do Skarbnika Rady.

Świetlica

Wysokość składki na dzieci uczęszczające na Świetlicę Szkolną w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 10 zł/ miesiąc.

Wpłaty te są w całości wykorzystywane na zakup: materiałów dydaktycznych, gier edukacyjnych, zabawek, materiałów papierniczych i plastycznych.

Wpłat prosimy dokonywać w każdym pierwszym tygodniu miesiąca uczęszczania dziecka do świetlicy:  

  1. Gotówką do Pań ze świetlicy lub
  2. Przelewem na konto RR z dopiskiem: Świetlica – imię nazwisko dziecka.

Nr konta (Bank PeKaO S.A.): 40 1240 1792 1111 0010 0381 4010

Koordynacja zbierania składek

Zbieranie składek na działania Rady Rodziców koordynuje Skarbnik Rady Rodziców, Pani Marta Onyszczuk.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

e08

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

 

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a.) w terminie głównym:

- w maju

b.) w terminie dodatkowym:

- w czerwcu.

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a.) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b.) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

a.) język polski

b.) matematykę

c.) język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

10.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

11.Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

12.Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13.Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty.  Egzamin odbędzie się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w późniejszym terminie - w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku uczniów chorych wymagających leków lub specjalistycznego sprzętu) lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.

 

Wyniki i zaświadczenia.

W lipcu każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejhttp://www.oke.krakow.pl w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW PT. POLUBIĆ NAUKĘ - JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE

FOR

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza uczniów klas VII i VIII na:

Polubić  naukę  – jak  uczyć  się  skuteczniej

Prowadzi Pani Ewa Zielińska

Warsztaty  stacjonarne  w Poradni!  (a potem zobaczymy)

ZACZYNAMYw czwartek 7 października 2021 r. o godzinie 16.15

Warsztaty dla uczniów starszych klas szkół  podstawowych na temat skutecznych sposobów uczenia się.

W programie m.in.rozpoznawanie mocnych stron uczniów i stylów uczenia się, mnemotechniki, mapy myśli, korzystanie z zasobów Internetu w poszukiwaniu informacji, planowanie i organizacja pracy.

Terminy spotkań (poniedziałki):  

1.)  7.10. godz. 16.15 - 17.45

2.)  14.10. godz. 16.15-17.45

3.) 21.10. godz. 16.15 - 17.45

Zgłoszenia przyjmujemy:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3, sala nr 4 (informacja telefoniczna 17/748 38 00)

- należy wypełnić i złożyć formularz dostępny na stronie www Poradni w zakładce „Druki do pobrania” – wniosek o przyjęcie do Poradni →TUTAJ (należy wpisać: udział w zajęciach grupowych „Polubić naukę”). Wniosek wypełniają rodzice i można go wysłać (skan) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą lub dostarczyć do poradni.

      TDTS logo      promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2  logo SKO             
tekst_efs1