Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Dokumenty szkolne
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut i załączniki do Statutu SP 17

Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Procedura nauczania zdalnego (jesień 2020r.), Regulamin edukacji zdalnej (wiosna 2020r.), Ceremoniał Szkolny i Tradycja Szkolna SP 17 w Rzeszowie, Regulamin funkcjonowania oddziałów integracyjnych, Regulamin świetlicy szkolnej, Program wychowawczo - profilaktyczny, Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (- tam m.in. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego), Regulamin wycieczek szkolnych

Czytaj więcej...

Uchwały, Pisma, Zarządzenia

• Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia w SP 17 w Rzeszowie procedur w zawiązku z możliwością organizacji zajęć dla uczniów klas I-III, prowadzenia konsultacji i indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z Załącznikiem - Procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły,  • Zarządzenie Dyrektora Szkoły dot. procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Punkcie Przedszkolnym przy SP 17 w Rzeszowie w związku z wystąpieniem COVID-19, • Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji kształcenia na odległość, • Zarządzenie Dyrektora Szkoły - określenie warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych, • Zarządzenie Dyrektora Szkoły - zasady rejestracji pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym, • Zarządzenie Dyrektora Szkoły - warunki korzystania ze stołówki szkolnej, • Uchwała Rady Miasta Rzeszowa ws. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów, • Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie

Czytaj więcej...

Przedmiotowe Systemy Oceniania, Programy, Projekty, Raporty

Przedmiotowe systemy oceniania, Programy realizowane w SP 17 w Rzeszowie, Ogólnopolski edukacyjny program „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”, Międzynarodowy projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury",  Europejski Program "Owoce w szkole", Projekt "Zachowaj równowagę", Projekt "Razem bezpieczniej, razem weselej w SP 17 w Rzeszowie", "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych" - podsumowanie, Raport z ewaluacji zewnętrznej, Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy i Agresji "Nie jesteś sam"

Czytaj więcej...

Publikacje nauczycieli i uczniów

M.in.: Kronika Edukacji Wczesnoszkolnej, Prezentacja  o Patronie Szkoły - 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, Świąteczna uczniowska gazetka obcojęzyczna (XII 2020), Audycja z okazji Narodowego Święta Niepodległości, "Szarotka" - numer 1., 2. i 3. szkolnej gazetki, Prezentacja ekozabawek dzieci z punktu przedszkolnego, "Jasełka 2019-2020" - plakat, Broszura o Patronie Szkoły - 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, "Podhalańczyk" - Hymn Szkoły, "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna", "Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych", "Integracja sensoryczna", "Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia szkoły (1964-2004)"

Czytaj więcej...

Aktualne przetargi

1. Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego oraz pucharów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

2. Sukcesywna sprzedaż i dostawa wraz z podłączeniem obieraczki do ziemniaków ...

3. Planowany zakup tuszy i tonerów w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

 

Czytaj więcej...

      TDTS logo      promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2  logo SKO             
tekst_efs1