Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Deklaracja Dostępności
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja Dostępności

 

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.sp17.resman.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie:  http://www.sp17.resman.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aktualnej wersji strony internetowej: 2012.01.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30

Aktualizacja: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano materiały ze strony www: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2019-12-31
Aktualizacja: 2022-03-30

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano materiały ze strony www: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Pod adresem http://www.sp17.resman.pl/index.php/kontakt dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
ul. Bulwarowa 3
35-051 Rzeszów
tel.: 17 748 24 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pod adresem http://www.sp17.resman.pl/index.php/kontakt dostępny jest adres szkolnego konta poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.

Pod adresem http://www.sp17.resman.pl/index.php/kontakt dostępny jest numer telefonu 17 748 24 80, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

Parter i piętro budynku, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy Bulwarowej oraz od strony boiska szkolnego. Budynek jest wyposażony w windę i platformę dla osób niepełnosprawnych. 

 

Zestawienie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych. 

Komórki funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych /podjazdy, windy, miejsca parkingowe/ Siedziba Uwagi
Szkoła Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Bulwarowej 3 {jedno miejsce} oraz wzdłuż drogi wewnętrznej {3 miejsca}). Wykonany podjazd przy wejściu do budynku (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. Hol i korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

ul. Bulwarowa 3,

35-051 Rzeszów

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zainstalowane dzwonki dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do części dydaktycznej budynku.

Sekretariat, gabinet dyrektora i księgowość Dostępność: znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Szkoły. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Gabinet wicedyrektora, pedagoga i specjalisty Dostępność: znajduje się na piętrze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem Szkoły dzięki zainstalowanej windzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym.
Blok dydaktyczny Dostępność: sale lekcyjne znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku, co pozwala uczniom niepełnosprawnym na przemieszczanie się z parteru na piętro dzięki zainstalowanej windzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru na piętro i na odwrót. Otwory drzwiowe- wejścia do sal lekcyjnych poszerzone z możliwością wjazdu na wózkach inwalidzkich. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Blok świetlicowy ze stołówką Dostępność: świetlica i stołówka szkolna znajdują się na podwyższonym parterze budynku. Zainstalowana platforma pionowa wewnętrzna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej. Drzwi szerokie dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. WC na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych (poszerzone wejście, poręcze).
Blok sportowy Dostępność: sala gimnastyczna wraz z zapleczem znajduje się na parterze budynku, co pozwala uczniom niepełnosprawnym na korzystanie z tej części szkoły. Otwory drzwiowe- wejścia do sali gimnastycznej poszerzone z możliwością wjazdu na wózkach inwalidzkich.

Szkoła posiada wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

printButton  Drukuj

 

 TDTS logo              promocja_zdrowia      ASPE_logo.jpgtekst_efs1euro_efs2       

LP IX 2022

logo_SzBlogi.png

logo szkola bez przemocy